Jak zlepšit bezpečnost na parkovištích

Vědět, jak zlepšit bezpečnost na parkovištích, vám pomůže vytvořit bezpečnější prostředí pro řidiče i chodce. Ve společnosti TOP Znak s.r.o. vědí, že někdy i ty nejmenší úpravy na parkovišti nebo parkovací struktuře mohou znamenat obrovský rozdíl v celkové bezpečnosti prostoru. Proto nabízejí řadu dopravních produktů, jako jsou zpomalovací nárazníky, parkovací sloupky a značky, které lze použít ke zvýšení bezpečnosti na parkovištích.

Vytvořte zřejmý a jasný dopravní systém

Zavedení jasného dopravního proudu na celém parkovišti instalací dopravního směrového značení a šipek může pomoci udržet provoz v plynulém pohybu a zároveň poskytnout pokyny pro řidiče v oblastech, které mohou mít slepá místa. Vysoce viditelné a jasně označené pruhy a nátěry pro parkovací místa, parkovací místa pro invalidy, přechody pro chodce, pruhy pro vozidla záchranné služby a obousměrný provoz mohou výrazně zlepšit celkovou bezpečnost parkoviště. Vyberte vhodné parkovací sloupky na https://www.topznak.cz/produkty/parkovaci-sloupky-zabrany/.

Nainstalujte zpomalovací prahy

U společnosti Topznak objevíte nejen možnosti pronájmu a prodeje dopravního značení, parkovacích sloupků, ale také zpomalovací prahy a zábrany.

Pokud zjistíte, že se vozidla pohybují po celém parkovišti příliš rychle, instalace zpomalovacích nárazníků před budovy a v blízkosti přechodů pro chodce může pomoci povzbudit řidiče, aby zpomalili a věnovali větší pozornost svému okolí. Zajistěte, aby všechny zpomalovací prahy byly pro řidiče co nejviditelnější, a to buď tím, že je natřete vysoce viditelnou barvou, nebo nainstalujte výstražné značení, aby měli řidiči dostatek času zpomalit, než se k nim dostanou. Vše snadno objednáte na webu topznak.cz pomocí jednoduchého online formuláře.