Je čistá voda skutečně čistá?

Voda, která teče z našich vodovodních kohoutků je sice čistá, ale nikoliv stoprocentně. I přes dokonalé filtry v čističkách odpadních vod se nedaří odstranit z pitné vody některé chemické látky. Jsou to hlavně léky, nejrůznější čistící prostředky nebo kosmetika. Tyto látky se ve vodě beze zbytku nerozpouštějí, ale nezachycují je ani filtry. Výsledkem jsou pak zdravotní problémy.

Nežádoucí obsah v čisté vodě

Mezi výše uvedené látky patří následující škodliviny, které jsou pak příčinou závažných poruch:

  • ethinylestradiol – hormonální aktivní látky, která je součástí antikoncepce
  • antibiotika – jsou potřebnými léky, ovšem ve vodě způsobují odolnost bakterií vůči jejich účinkům, takže pak paradoxně antibiotika u vážně nemocného člověka nezabírají
  • triclosan – jedná se o antibakteriální přísadu v mýdlech. Studie na zvířatech prokázaly narušení endokrinního systému, špatnou funkci jater, vznik nádorů a narušení funkce štítné žlázy
  • glyfosát – součást herbicidu RoundUp, který je zakazován v celém světě
  • bisfenol A (BPA) – nestabilní sloučenina, která je součástí mnoha běžných spotřebních výrobků, ze kterých se uvolňuje. Zjištěna byla v ovzduší, řekách, pitné vodě i potravinách, do kterých se dostává z plastových obalů.

Co se může stát?

Koncentrace, ve kterých se tyto látky vyskytují, se mohou zdát zanedbatelné a jednotlivé chemikálie jsou pod bezpečnými limity. Ovšem v přírodě nejsou nikdy samy, ale tvoří směs, o níž nikdo neví, jak silný a nebezpečný má vliv, protože to nikdo nezměřil. Špatné také je, že tyto nebezpečné koktejly působí na člověka dlouhodobě. Pokud by jednou pohár přetekl, mohou přestat fungovat léky, poruší se imunitní systém člověka nebo bude mít neurologické poruchy.

Situace v ČR

Ve vodě je vysoký výskyt antibiotik, například sulfonamidových, která badatelé našli v říčních a odpadních vodách. Jením z hlavních zdrojů jsou velkochovy drůbeže a dobytka, kde se antibiotika podávají pravidelně, aby zvířata byla chráněna před infekčními chorobami.

V důsledku používání mnoha léků se ve vodě vyskytuje například ibuprofen nebo carbamazepin. Ve vodě jsou také repelenty, mošusové látky přidávané do parfémů, antibakteriální látky z čistících prostředků.

Jaká je situace v ČR

U nás je ve vodě vysoký výskyt zbytků antibiotik, jejichž jedním z hlavních zdrojů jsou velkochovy drůbeže a dobytka. Zde jsou antibiotika podávána pravidelně, aby byla zvířata chráněna před infekčními chorobami. Potvrzen byl také výskyt teflonu z pánví a vodu odpuzujících perfluorovaných látek, které jsou na goretexových bundách a obuvi. To vše je varováním, abychom všechny tyto zdroje používali s mírou.