K čemu a jak se vybírá momentový klíč

Momentový klíč je speciální zařízení využívané k přesnému utahování na konkrétní hodnotu momentu, tzn. že je do šroubu nebo matice vnášena síla, která by měla zabránit při daném zatížení jeho pootočení nebo zničení. Užívá se především v takových případech, kdy je potřeba utažení provést s citem a s ohledem na použití šroubového spoje, jelikož menší moment by mohl vést k rozpojení nebo nedostatečnému přenášení napětí od vnějších i vnitřních vlivů spojovaných konstrukcí a postupně způsobit úplnou ztrátu funkčnosti spoje, a větší moment by mohl vést k porušení pevnosti spojovacího materiálu střihem. Momentové klíče jsou opatřeny mechanismem, který umožňuje krouticí moment přesně nastavit.

Jak vybrat momentový klíč

Momentový klíč není běžnou součástí sada klíčů na utahování a vybírá se vždy samostatně podle rozsahu krouticího momentu, který je vyžadován aplikací. Nejčastější aplikace momentových šroubů zahrnují strojírenství a automobilový průmysl, kde se vyskytují konstrukce běžně namáhané dynamickými rázy a vyžadující dostatečnou volnost i pevnost spoje. Standardně se momentový klíč vybírá podle běžných rozsahů krouticího momentu, které se v dané aplikaci uplatňují, každý model je vybaven stupnicí, umožňuje tedy vnášet moment o několika hodnotách, nikoliv pouze o jedné. Rozsahy mohou být od velmi nízkých (řádově v desítkách N.m) až po velmi vysoké (až 1500 N.m). Rozsah (rozpětí) je uvedeno na analogové nebo digitální stupnici na rukojeti momentového klíče.

Používání momentového klíče

V základním standardu má momentový klíč hlavu nástrčnou se speciální geometrickou úpravou pro běžné velikosti šroubů utahovaných v daném rozpětí. Kromě nástrčné hlavy mohou být momentové klíče také jiný mechanismus pro nasazení na šroub či matku. Používání je zjednodušeno implementací pokročilých systémů šroubování, tzn. momentový klíč se používá pro utahování seshora nebo z boku, vždy však vyžaduje menší manipulační prostor. Vnášení krouticího momentu zajišťuje utahovací systém využívající pružinu nebo tyč – tyto systémy jsou označovány jako obvykle se aplikuje ráčnový, ohybový nebo torzní. Samotné použití pak vyžaduje nastavení požadovaného krouticího momentu na dané stupnici. Po dosažení této hodnoty klíč upozorní na nutnost ukončení utahování.

Speciální použití a kalibrace

Kromě utahování na konkrétní kroutící moment může být vyžadováno také dosažení správného úhlu utažení. V takovém případě je nutné ke klíči pořídit úhlový adaptér, jehož prostřednictvím lze daný požadavek splnit. Jelikož se jedná o zařízení s měřicím systémem, vyžaduje momentový klíč správnou a pravidelnou kalibraci, aby bylo možné jej používat s požadovanou přesností zejména v případě, že je aplikován na zařízeních s vysokými nároky na přesnost a funkčnost.