Průzkumy ukazují, že uchazeči o práci vědí, proč se učit cizí jazyky

Ovládání alespoň jednoho světového jazyka dnes požaduje při hledání zaměstnanců stále více zaměstnavaelů. U nadnárodních společností je to naprostá samozřejmost a stále více je to vyžadováno i u dělnických profesí. Uvědomují si to i Češi a pokročilou znalostí některého z cizích jazyků se může pochlubit již 36% Čechů, což je o 10% více uchazečů o zaměstnání než tomu bylo loni.

Nejžádanější je angličtina následována němčinou

Mezi uchazeči o zaměstnání je nejrozšířenější angličtina, kterou ovládá cca 66% kandidátů. Následuje němčina, kterou umí ale jen 12% uchazečů a na třetím místě je se sedmi procenty francouzština. Některé firmy hledají také tlumočníky, kteří pro ně buď tlumočí nebo dělají překlady z angličtiny, což je nutností například při překládání návodů ke strojům dovezeným ze zahraničí.

Nejlépe Češi ovládají angličtinu, a to na vyšší střední úrovni a lépe ji ovládá 72% testovaných. U němčiny dosáhlo tohoto hodnocení 64% testovaných uchazečů o zaměstnání. Znalost angličtiny je přitom požadována u dvou třetin nabízených pracovních pozic. Přes poměrně dobrou jazykovou vybavenost dnešních manažerů je stále velice žádáno tlumočení z angličtiny a do angličtiny, zejména při obchodních jednáních.

Efekt firemních jazykových kursů

Stále více firem nabízí zaměstnancům nejrůznější benefity. Mezi nejžádanější u dotazovaných zaměstnanců patří jazykové kursy, které preferují i zaměstnavatelé. Vzhledem k vysokému zájmu je mnohé firmy začínají nabízet dokonce i pro dělnické profese. Zaměstnavatelé shánějí stále více i lidi hovořící německy a v oboru sdílených podnikových služeb hledají i pracovníky se znalostí francouzštiny, polštiny, holandštiny, italštiny, norštiny, španělštiny či ruštiny.

Mladá generace a Slováci

Současná mladá generace je na tom s jazykovou vybaveností mnohem lépe, než jejich rodiče. Podle údajů Ministerstva školství zvládá dva cizí jazyky 50% studentů a téměř čtvrtina jich umí tři a více cizích jazyků. Zajímavým zjištěním je, že čeští uchazeči o práci umějí anglicky hůře než Slováci.