S příchodem nového zákona o odpadech už možná nemusíte dělat roční hlášení za odpady

Každý rok se opakuje to samé, mnoho byrokratických povinností, které se tváří jako životně důležité, ale svět by se bez nich točil dál. Je ovšem třeba státu vyhovět, nikdo nestojí o zbytečné pokuty. Jednou z povinností podnikatelů a firem je zpracovávat roční hlášení za odpady a to tehdy, pokud překročíte zákonem daný limit. Zpracované roční hlášení musíte následně včas poslat na ISPOP.CZ, kde musíte být zaregistrovaní. S příchodem roku 2021 se objevil však zákon, který podmínky pro roční hlášení o odpadech mění, co konkrétně zákon říká?

Změny ohledně hlášení za odpady

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. přinesl změny, které možná někteří uvítají. Posunul limit u nebezpečného odpadu. Dříve jste museli zpracovávat roční hlášení za odpady tehdy, pokud jste za rok vyprodukovali přes 100 kilogramů nebezpečného nebo 100 tun běžného odpadu. Nově je limit u nebezpečného odpadu 600 kilogramů. Pokud se nově vejdete do tohoto limitu, roční hlášení za odpady se vás už netýká. Nejásejte ovšem předčasně, průběžná evidence odpadů se vás týká stále, je průkazná pro případnou kontrolu, že limit nepřekračujete. Musíte také zaslat výkaz statistiky o odpadech na Český statistický úřad. Pro velké producenty odpadu se v tomto ohledu v podstatě nic nemění.

Co dál zákon mění? Je to termín, do kdy je potřeba hlášení za odpady poslat. Roční hlášení o produkci odpadů 2021 je třeba zpracovat a odeslat na ISPOP.CZ do 28.2. následujícího roku. Dříve to bylo do 15.2. Čas navíc zajisté přijde mnoha lidem vhod.

Nedělejte roční hlášení za odpady sami

Vést průběžnou evidencí o odpadech a zpracovávat roční hlášení, to není nic příjemného a mnoho firem by se této povinnosti nejraději vyhnulo. Vyhnout se jí svým způsobem můžete a to tak, že tuto práci svěříte specialistům z Rocnihlaseni.cz, kteří veškeré zákonné povinnosti kolem odpadů vyřeší za vás. Proč si neušetřit čas a starosti, když jsou tu experti, kteří se postarají, abyste měli vše řádně vyřešené.