Zásobování je klíčové pro efektivní chod výroby. Víte, jak vám pomůže světelná projekce?

Zásoby jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na hladký chod firmy. Zásoby musí být vždy ve správném množství a na správném místě. Jakmile se tak neděje, dochází k prostojům a provoz se stává neefektivním. Je přitom jedno, zda se jedná o zásoby finálních výrobků nebo o polotovary určené k dalšímu zpracování.

Efektivita je základ

To vše souvisí s tím, že výrobní podnik musí pracovat jako dobře namazaný stroj. Vzhledem k tomu, že ve firemních skladech se pohybuje řada lidí i techniky, je potřeba mít zpracován velmi dobrý plán BOZP. Faktem však je, že aplikace všech možných bezpečnostních předpisů samotný chod podniku může do značné míry zpomalit. Často to podnikatelé považují zkrátka za nutné zlo, které nemohou ovlivnit. V současné době však existují sofistikovaná řešení, která vám umožní mít současně:

  • Bezpečný provoz
  • Efektivní výrobu

Když se ve vašem skladu pohybují zaměstnanci s manipulační technikou a přemísťují zásoby na místo určení, potřebují tak činit co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že manipulační techniky se pohybuje ve skladových prostorách poměrně velké množství, mohou vznikat kolizní situace. Aby nedocházelo ke zbytečnému zpomalení činnosti, užívá se k tomu již v mnoha firmách světelná signalizace. Ta pracuje na principu snímacích čidel a radarů, které v reálném čase vše vyhodnocují a řídí manipulační techniku podle jasně stanovených značek promítaných projektory na podlahu. Zatímco jeden zaměstnanec dostane povolení k jízdě, jiný pracovník uvidí pokyn k zastavení.

Zvyšte bezpečnost a šetřete náklady

Tento systém je sám o sobě natolik robustní a bezpečný, že zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost na pracovišti, aniž by snižoval produktivitu práce. Specialistou na tyto systémy je Visap.cz pomáhající firmám zlepšovat efektivitu jejich výroby. Snaha o zvyšování bezpečnosti práce zaměstnanců a současné šetření nákladů díky vyšší efektivitě má hmatatelné výsledky, a tak oslovuje stále více podnikatelů.