Krvavý start-up dodává starým lidem krev mladých

Vystudovat vysokou školu a založit si start-up, to je momentálně cílem velké spousty studentů ve Spojených státech. Problémem však je, jakým směrem start-up zaměřit, aby byl populární a vydělal dost peněz!

Když stáří touží po mládí

Podobně přemýšlel také Jesse Karmazin, který nakonec přišel s nápadem jménem Ambrosia. Tento start-up má velmi kontroverzní zaměření, jelikož se soustředí na prodej krve. Tu poskytují mladí dárci, jejichž krev je následně nahnána do žil straších klientů, kteří za celou proceduru zaplatili.

Ambrosia takovouto transfusi nabízí coby prostředek boje proti stárnutí organismu. Problémem však je, že v současné době nemá žádný přímý důkaz toho, že by takové čarování s krví skutečně ovlivňovalo zdraví pacientů. Společnost si nechala v minulosti provést několik testů, ovšem jejich výsledky nebyly nikdy zveřejněny a jediným jejich důkazem je jen Karmazinova výpověď, výsledky jsou opravdu pozitivní.

Peníze nejsou problém

Jak se však zdá, pouhé sliby zákazníkům stačí a neváhají za jeden litr „mlad krve“ zaplatit 8 tisíc dolarů a za litry dva 12 tisíc dolarů. Paradoxní na celém projektu je to, že Karmazin není licencovaným lékařem a i přesto si již otevřel kliniky v Los Angeles, San Franciscu, Tampě a také Houstonu.

Od Loňského podzimu provedla společnost proceduru výměny krve již u 150 pacientů, jejichž věk se pohyboval od 35 let do 92 let. Těm byla poskytnuta krevní plazma od dárců ve věkovém rozmezí 16 až 25 let. Zda byli s celou procedurou spokojeni či nikoliv není možné zjistit a tak se musíme jen spokojit s domněnkami.

Problémem je, že takováto procedura zatím nebyla pořádně popsána ani žádnou ze skutečných medicínských organizací. Nejblíže proceduře mají pokusy s léčbou Alzheimerovy choroby pomocí krve od dárců v mladém věku života. Ovšem i tyto pokusy byly popsány pouze jako bezpečné, dobře snesitelné a proveditelné, ovšem závěry o možných přínosech jsou nejednoznačné.